Σε έναν κόσμο που εξαντλεί αλόγιστα τους φυσικούς του πόρους, η κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί πράξη υπευθυνότητας και στοιχείο πολιτισμού.

Εξοικονόμηση Ενέργειας & Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα

Το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τη σύγχρονη διαβίωση των ανθρώπων σε κτιριακές δομές, είναι η ενεργειακή τους απόδοση. Τα κτίρια στην Ελλάδα, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 60% του συνόλου τους, είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980 και η μόνωσή τους είναι από ανύπαρκτη έως, στην καλύτερη περίπτωση, ανεπαρκής.

Στα πλαίσια της πράσινης περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει χαράξει η Κυβέρνηση για την Ελληνική Επικράτεια, “τρέχουν” ήδη επιδοτούμενα Προγράμματα Κτηριακών Επεμβάσεων «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» με σκοπό την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ), την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την απολιγνιτοποιημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απώλεια ενέργειας στις κτιριακές δομές

Τα κτίρια για τη θέρμανση και το δροσισμό τους καταναλώνουν υψηλά ποσοστά ενέργειας. Ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που καταναλώνεται, στην πραγματικότητα ξοδεύεται, αφού τα χωρίς ή με ελλιπή μόνωση δομικά στοιχεία που συνθέτουν την κτιριακή δομή, επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη απώλειά της.

Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να εντοπίσετε τα σημεία απώλειας ενέργειας σε μια τυπική διώροφη κατοικία που στερείται θερμομόνωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ DUROSTICK

H DUROSTICK, μία ελληνική εταιρεία παραγωγής δομικών χημικών και κονιαμάτων, από το 1988 έως και σήμερα, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών, στεγανωτικών, συγκολλητικών υλών και χρωμάτων στην Ελλάδα με δραστηριοποίηση και στο εξωτερικό. Παράγει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη οικοδομικής κατασκευής, αλλά και επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.

Πιστή στις αρχές και το όραμά της, θέτει στη διάθεσή σας Ολοκληρωμένα Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης τόσο για την Τοιχοποιία με το Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης THERMOSEAL όσο και για την ταράτσα με το Σύστημα COOL ROOF.

Το THERMOSEAL είναι…

  • Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
  • Πιστοποιημένο κατά ETAG 004, με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΤΑ: ETA-13/0006 και ΕΟΤΑ: ETA-13/0007
  • Καταταγμένο στην κλάση 1, χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ανθεκτικό
  • Εύκαμπτο και ανεπηρέαστο, ώστε να προστατεύει τις επιφάνειες από την εμφάνιση ρωγμών που προκαλούνται από τις διαστολές και συστολές των επιφανειών, την έκθεσή τους στις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα
  • Διαπνέον και υδρατμοπερατό, επιτρέπει τη φυσική διαπνοή των επιφανειών, χωρίς να εγκλωβίζει στη μάζα του υδρατμούς
  • Υδρόφοβο σύστημα (απωθεί το νερό), με αποτέλεσμα την εξάλειψη της πιθανότητας εμφάνισης υγρασίας και διείσδυσης νερού, αλλά και με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, χωρίς ίχνη αλάτων
  • Σύστημα φιλικό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο

Δείτε το ενημερωτικό βίντεο για το σύστημα θερμοπρόσοψης Thermoseal

Δείτε τα υλικά του συστήματος Thermoseal

Ξεφυλλίστε το πληροφοριακό έντυπο του συστήματος