Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας από την εν Ελλάδα αντιπρόσωπο εταιρία & εκτός των αναλωσίμων έχουν ελάχιστο χρόνο εγγύησης Καλής Λειτουργίας τον ένα χρόνο.

Ο αγοραστής υποχρεούται να ακολουθεί τους ενδεδειγμένους τρόπους λειτουργίας και να έχει πάντοτε το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής) σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνει χρήση της εγγύησης. Στη περίπτωση αυτή, ο πελάτης απευθύνεται κατ’ ευθείαν στον εισαγωγέα ή παραγωγό του προϊόντος ή επικοινωνεί με το κατάστημα αγοράς.

Τα έξοδα μεταφοράς των προς επισκευή ειδών, βαρύνουν τον πελάτη.

Σχετικά με τις τιμές μας:

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν παραγγελίες ή αγορές που γίνονται αποκλειστικά μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ανεξάρτητα από τον τρόπο παραλαβής ή αποστολής των εμπορευμάτων. Ορισμένες από τις τιμές αυτές, πιθανόν να είναι χαμηλότερες από ότι στο φυσικό εμπορικό μας κατάστημα και αυτό λόγω των κινήτρων που δίνουμε για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών.